Política de privacitat

Responsable del tractament de les dades

EL LOFT, Centre de Negocis SLU
NIF B-67459396
Direcció postal: Av. Mas Sot 25 – Matadepera 08230
Telèfon: +34 617 24 07 11


Tractament de les dades dels clients i proveïdors

  1. Finalitat del tractament de les dades de clients i proveïdors: Gestionar la relació comercial existent i dur a terme les gestions comptables, fiscals i administratives de l’empresa i mantenir-lo informat sobre els nostres serveis mitjançant la remissió del nostre butlletí informatiu.
  2. Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels clients i proveïdors és l’existència i l’execució de contractes de prestació de serveis o compravenda de productes. La base legal per a la remissió del nostre butlletí informatiu, és la concurrència de l’interès legítim d’Actius.cat.
  3. Període de conservació de les dades: Conservem les dades dels clients i proveïdors mentre es duguin a terme accions i relacions comercials i durant els anys necessaris per complir amb les nostres obligacions legals i/o fiscals derivades d’aquestes relacions contractuals.

Tractament de les dades dels usuaris de la web que ens contactin per e-mail

  1. Finalitat del Tractament: Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que ens enviïn per e-mail els usuaris de la web i, en els casos que s’escaigui, facilitar-los les ofertes dels serveis d’Actius.cat dels que ens hagin manifestat el seu interès. Actius.cat no prendrà decisions automatitzades en base al seu perfil.
  2. Legitimació per al tractament: La base legal per tractar les dades dels usuaris de la web que ens enviïn un e-mail es el consentiment d’aquests al enviar-nos un e-mail sol·licitant-nos informació.
  3. Període de conservació: Conservarem les dades dels usuaris de la web que es contactin per e-mail, durant el termini necessari per atendre i fer el seguiment de la sol·licitud d’informació que ens hagin enviat. Com a màxim les dades es conservaran durant 2 anys, a partir de la ultima confirmació d’interès per part seva sobre els nostres serveis, en tant en quan no ens hagi sol·licitat la supressió de les seves dades.

Tractament de les dades dels destinataris de butlletíns informatius d’Actius.cat

  1. Finalitat del Tractament: Gestionar la subscripció i la remissió del butlletí informatiu d’Actius.cat.
  2. Legitimació per al tractament: La base legal per al tractament de les dades dels destinataris del butlletí informatiu i comunicacions comercials es l’obtenció del consentiment inequívoc del destinatari. D’altra banda, la base legal per a la remissió del butlletí informatiu als CLIENTS, es la concurrència del interès legítim d’Actius.cat.
  3. Període de conservació: d’Actius.cat conservarà les dades dels destinataris del butlletí informatiu per termini indefinit, llevat que ens sol·licitin la baixa del servei de recepció del nostre butlletí informatiu per escrit a amb copia del DNI.

Destinataris als que comunicarem les seves dades

En general els destinataris de les seves dades seran la direcció de la companyia i l’equip de professionals d’Actius.cat. Les seves dades no es cediran a tercers, excepte quan existeixi una obligació legal.
També podrien tenir accés a les seves dades les empreses que presten serveis a Actius.cat que requereixen l’accés a dades personals, que només accediran a les dades en qualitat d’Encarregats del Tractament i amb la única finalitat de prestar els serveis que Actius.cat els tingui contractats en cada moment.


Drets que l’assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a amb copia del seu DNI.